Hjem

Velkommen til Grafisk Kompani AS

Vi er leverandør av maskiner og software til førtrykk, trykk og ferdiggjøring. Noen av våre produsenter er RMGT Ryobi MHI, MBO, Perfecta, Sanwa, Palamides, Screen, ECO3 og TOYO INK.

Vi leverer selvfølgelig forbruksmateriell og service til hele vår portefølje.

Møt vår samarbeidende robot, CoBo-Stack

MBO CoBo-Stack er en såkalt cobot(cooperative robot), det vil si en samarbeidsrobot som ikke trenger beskyttelsesbur. Produktstabler, f.eks. stabler med falsede signaturer, transporteres fra utlegget til innføringsbordet på CoBo-Stack. Coboten plukker opp stablene fra bordet og legger dem på paller. Dette gir en enorm helsegevinst, samtidig som operatøren kan ha fullt fokus på andre oppgaver. Pallene kan plasseres på begge sider av leveransen, noe som tillater uavbrutt drift. Mens MBO CoBo-Stack fyller én pall, kan operatøren flytte den lastede pallen bort og klargjøre neste tomme pall.

En indikatorlampe lyser i forskjellige farger, og signaliserer ulike driftsstatuser for coboten til operatøren. For enkelte driftstilstander er det et ekstra akustisk signal. Dette betyr at det ikke er behov for at operatøren skal forbli direkte ved produksjonsmaskinen, noe som gir ham eller henne tid til å utføre administrative oppgaver, for eksempel kvalitetskontroll eller forberede neste jobb.

Les mer og se flere videoer her.

Førtrykk fra ECO3

Grafisk Kompani er leverandør av ECO3 førtrykksprodukter, maskiner og offsetplater. Som produsent av både utstyr og forbruksmateriell har ECO3 mulighet til å utvikle produkter som fungerer perfekt sammen. Resultatet er lavere kostnader, bedre brukervennlighet og ikke minst et optimalt sluttprodukt. ECO3 produserer flere typer offsetplater til både konvensjonell offset og moderne LED-UV trykkmaskiner, både ark og rotasjon.

All utvikling hos ECO3 har sterkt fokus på miljø og bærekraft, både i deres egen produksjon og hos sluttbruker av produktene. Maskiner bruker mye mindre energi enn tidligere og platene bruker mindre kjemi, eller ingen kjemi.

Les mer om ECO3’s produkter her.

ECO3 Avalon N8-90, en CTP med hastighet på opptil 70 plater/time.

Grafisk Kompani på Facebook