Weilburger

Weilburger

Grafisk Kompani AB är återförsäljare av Weilburger lacker i Sverige. Dispersionslack, UV-lack och oljebaserad lack med mera.
Weilburger är en ledande leverantör av lack och har ett brett sortiment av speciallacker till grafisk industri.

Läs mer om Weilburger +Graphics sortiment här: https://www.weilburger.com/en/products/graphics

Grafisk Kompani på Facebook